Title

TERMENI ȘI CONDIȚII

www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro si aplicatiei de mobile Pizza Hut Romania

 

Prin utilizarea www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro si aplicatiei de mobile Pizza Hut Romania (“Website-urile”) sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestor website-uri sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-urile, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Pizza Hut sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. In privinta prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul interactionarii cu aceste website-uri si cu aplicatia de mobile Pizza Hut, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-urilor disponibile pe www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro si aplicatia de mobile Pizza Hut Romania.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestor Website-uri sau ale aplicatiei de mobile, vă rugăm să părăsiți aceste website-uri sau aplicatia de mobile. Vizitarea website-urilor www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-urilor, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-urile www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro si aplicatia de mobile Pizza Hut (“Website-urile”) sunt administrate de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19307/1994, având CUI RO6331682, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, Sector 1, București.

Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

”Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Client/Utilizator prin intermediul Website-urilor si/sau aplicatiei de mobile cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Client/Utilizator.

”Contract” înseamnă un contract între Client/Utilizator și Societate referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.  Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea Clientului/Utilizatorului, iar Societatea va fi exonerata de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Clientul/Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății.

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica privind protectia datelor cu caracter personal, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru Client/Utilizator.

Client se referă la persoana/persoanele care accesează website-urile sau aplicația și plasează o comandă, după caz.

”Platforma” se referă la Website-urile Societatii sau la aplicația de mobile Pizza Hut Romania.

“Produsele” înseamnă orice gama de produse din meniul afisat pe Website-uri sau aplicatia de mobile Pizza Hut Romania și care pot fi comandate de catre Clienti/Utilizatori.

“Utilizator” înseamnă orice persoană care își creează un cont pe Website-uri sau in aplicatia de mobile prin completarea unui formular de inregistrare, în vederea plasării de comenzi.

“Vizitator” inseamna orice persoana care acceseaza Website-urile sau aplicatia de mobile Pizza Hut Romania.

Scopul permis pentru utilizarea website-urilor si a aplicatiei de mobile este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestora. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la website-uri si/sau aplicatia de mobil si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestora si in aplicatia de mobile trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-urilor  sau aplicatiei de mobil fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe aceste website-uri sau in  aplicatia de mobile;

2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestor website-uri si/sau in aplicatia de mobile, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;

3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A;

4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-urilor si/sau aplicatiei de mobile pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestor website-uri sau a aplicatiei de mobile, cu sau fără o notificare prealabilă. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-urilor sau a aplicatie de mobile. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a websiteului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în aceste website-uri si a aplicatiei de mobile și nu au caracter retroactiv.

Comanda

In cadrul Website-urile si a aplicatiei de mobile Pizza Hut Romania se vor regasi Produsele, precum si detaliile referitoare la acestea, in scopul realizarii Comenzilor. Vă recomandam sa consultati, inainte de a efectua o comanda lista “Informatii gramaje, nutritionale si ingrediente produse”, sau in orice moment considerati necesar, pentru a va informa cu privire la Produsele comandate, ori pe care doriti sa le comandati.

Produselor achiziționate de pe Website-uri sau aplicatia de mobile sunt destinate numai consumului propriu, Clientul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății. Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord să fiti contactat telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Clientului/Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, precum si de capacitatea livrării. În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, iar detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail.  Mesajul de confirmare va specifica numarul comenzii, detaliile de livrare, inclusiv timpul aproximativ de livrare.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic.

Din ratiuni de igienă și protecție a sănătății, nu puteti returna Produsele comandate.

Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să ne notificați imediat, de preferință prin telefon la *1010, transmițând numărul comenzii. Dacă anularea este acceptata, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă este refuzata anularea comenzii din cauza faptului că comanda a fost complet pregătită și/ sau comanda este în proces de livrare către locația Clientului/Utilizatorului, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și anularea comenzii a fost acceptata, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare.

Comanda care a fost livrata la adresa mentionata in comanda nu se va rambursa, decât dacă motivul este din culpa Societatii, clientul se obligă sa receptioneze comanda la adresa indicată.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Website-uri sau din aplicatia de mobile Pizza Hut Romania în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe Website-uri sau din aplicatia de mobile. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de Confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe Website-uri sau din aplicatia de mobile, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe Website-uri sau din aplicatia de mobile sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de Confirmare a comenzii.

De asemenea, comanda efectuata de către Client/Utilizator poate fi anulata, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

(b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat, în cazul plății online;

(c) Datele furnizate de către Client/Utilizator, pe Website-uri sau aplicatia de mobile sunt incomplete și/sau incorecte.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro si din aplicatia de mobile Pizza Hut, trebuie să introduceți datele dumneavoastră in formularul de comanda. De asemenea, pentru a beneficia de livrarea produselor este necesară o comandă minimă în valoare de  40 lei si taxa de livrare de 9,90 lei.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul solicitarii, temeiul legal al acestora precum si necesitatea consimțamantului dumneavostră, vă rugam sa consultati Politica de Confidențialitate, precum si Politica privind prelucrarea datelor, cu aplicabilitate pentru datele personale prelucrate, disponibile pe website-uri sau in cadrul aplicatiei de mobile Pizza Hut Romania.

 În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA. Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website sau in aplicatia de mobile la momentul achiziției.

Prețul minim de achiziție este în valoare de 40 lei pentru comenzile cu livrare plasate pe website-uri sau in aplicatia de mobile Pizza Hut, la care se adauga o taxa de livrare de 9,90 lei. Pentru cele plasate cu ridicare nu se aplica o suma minima. 

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele de livrare și orice alte cheltuieli vă vor fi afișate pe Website sau in aplicatia de mobile în momentul plasării comenzii.

Cu privire la plata comenzilor cu ridicare, aceasta se poate realiza prin urmatoarele metode:

  • Ramburs: numerar, plata cu cardul online, plata cu cardul, tichete de masa;
  • Online: plata cu cardul (nu stocam datele cardului sau datele asociate acestuia, spre exemplu, numele de pe card, cvv-ul etc., in inregistrarile tranzactiilor pe care le stocam se regasesc doar ultimele 4 cifre ale cardului utilizat). Plățile sunt procesate de către PayU S.A., cu sediul in Poznan, Polonia, 60-166 Poznan, strada Grunwaldzka 186, inregistrata in Registrul Intreprinderilor tinut de catre Judecatoria Poznan - Nowe Miasto and Wilda in Poznan , Departamentul 8 Comercial al Registrului Judecatoriei Nationale sub numarul KRS 0000274399, capitalul social 4,944,000 PLN (integral va rsat), CIF 779-23-08-495.

Cu privire la plata comenzilor cu livrare, aceasta se poate realiza prin urmatoarele metode:

  • Ramburs: numerar;
  • Online: plata cu cardul (nu stocam datele cardului sau datele asociate acestuia, spre exemplu, numele de pe card, cvv-ul etc., in inregistrarile tranzactiilor pe care le stocam se regasesc doar ultimele 4 cifre ale cardului utilizat). Plățile sunt procesate de către PayU S.A., cu sediul in Poznan, Polonia, 60-166 Poznan, strada Grunwaldzka 186, inregistrata in Registrul Intreprinderilor tinut de catre Judecatoria Poznan - Nowe Miasto and Wilda in Poznan , Departamentul 8 Comercial al Registrului Judecatoriei Nationale sub numarul KRS 0000274399, capitalul social 4,944,000 PLN (integral va rsat), CIF 779-23-08-495.

Informații privind livrarea

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Termenul de livrare poate varia din motive independente de voința noastră.

Livrarea se va efectua la adresa indicata in comanda.  În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: adresă sau puncte de reper, va rugam să introduceți în casuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Livrarea este realizata de catre partenerii nostri de livrare: Glovo sau Tazzby Emag. In functie de zona de livrare, se va aloca un curier fie Glovo, fie Tazz by Emag, tinand cont de disponibilitatea acestora. Nu exista posibilitatea de a alege un curier atunci cand realizati o comanda cu livrare la adresa dumneavoastra. In cazul comenzilor achitate cu numerar la adresa de livrare, Societatea adopta calitatea de Intermediar intre clienti si partenerul de livrare. Astfel, partenerul de livrare va fi Imputernicitul clientului in vederea ridicarii comenzii de la locatia Societatii, livrarea comenzii la adresa specificata in comanda si achitarea comenzii cu numerar, cu exceptia situatiei in care exista rezerve exprimate din partea personalului din locatiile Societatii. Astfel, partenerul de livrare va fi mandatar ai clientilor care comanda produse cu livrare la domiciliu pe  website-urile sau pe aplicatia de mobile a Societatii.

Partenerii de livrare: Glovo sau Tazz by Emag vor primi urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor in scopul realizarii comenzii, respectiv livrarea comenzii: adresa de livrare, numar telefon, adresa de e-mail, nume si prenume. Clientii care au efectuat o comanda cu livrare la domiciliu vor putea primi mesaje pe numarul de telefon completat la momentul comenzii cu privire la stadiul comenzii din partea partenerilor de livrare.

Nu ne asumăm răspunderea pentru orice întârziere a livrării în cazul în care serviciul de livrare este influențat de factori care nu pot fi controlați de către Societate (ex. trafic, condiții meteo, accidente, etc). Cu toate acestea obiectivul principal al Societatii este sa livreze comanda în cel mai scurt timp posibil. 

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că Societatea nu va fi răspunzătoare în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere. Vă rugăm să aveți în vedere faptul ca livrarea nu este posibila în orice locații. Astfel, este posibil ca, pentru unele locații, Societatea să nu poată onora comenzile (exemplu: instituții de învățământ, instituții ale structurilor statului unde accesul este limitat, clădiri cu acces restricționat publicului larg, zone inaccesibile etc).

În cazul în care comanda nu ajunge la restaurant și nu va fi preluată, însă a fost plătită online cu cardul, tranzacția va fi anulată și suma returnată în câteva zile.

Vrei să ne contactezi? Scrie-ne pe [email protected] sau sună la *1010, număr cu tarif normal, de luni până duminică, între 10:00 și 23:00.

Informații privind ridicarea comenzilor

Comenzile transmise prin intermediul Website-urilor sau aplicației de mobile pot fi ridicate din restaurantul ales doar în intervalul de funcționare al acestuia. La plasarea comenzii veti fi informat cu privire la timpul aproximativ de pregatire al acesteia. Daca plasati comanda, sunteti de acord cu timpul afisat. Nu se pot ridica comenzi după închiderea restaurantului.

Dupa ridicarea comenzii, va rugam sa aveti in vedere ca produsele sunt destinate consumului imediat.

Dacă din orice motiv nu poți ridica din restaurant comanda și ai plătit online cu card, te rugăm să ne contactezi. În cazul în care comanda nu ajunge la restaurant și nu va fi preluată, însă a fost plătită online cu cardul, tranzacția va fi anulată și suma returnată.

Ne poți scrie pe [email protected] sau sună la *1010, număr cu tarif normal, de luni până duminică, între 10:00 și 23:00.

Comanda prin intermediul Partenerilor pe website-urile sau aplicatia de mobile ale acestora

Te informa ca, Societatea poate avea incheiate parteneriate cu societati precum Glovo, Tazz by Emag, Bolt etc. (fara ca enumerarea sa fie limitativa) - “Parteneri”. (!) A nu se confunda cu Partenerii de livrare care asigura livrarea comenzilor la domiciliu pentru comenzile plasate pe website-urile Societarii si pe aplicatia de mobile a acesteia.

Te rugam sa accesezi paginile website-urile sau aplicatia de mobile ale Partenerilor pentru a consulta toate detaliile aferente comenzilor prin intermediul acestora.

Societatea nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de actiuni si/sau inactiuni ale Clientilor/Utilizatorilor sau pentru nici un fel de pagube directe si/au indirecte rezultând din utilizarea paginilor Partenerilor pentru a comanda Produsele prin intermediul acestora.

Geolocatie

Pentru a identifica automat cel mai apropriat restaurant atunci cand doriti sa plasati o comanda si sa o achitati, va fi necesar sa activati de pe dispozitivul dumneavostra Serviciile de localizare. Daca nu aveti serviciile de localizare activate sau daca nu doriti sa comandati de la cel mai apropiat restaurant, veti avea la dispozitie posibilitatea de cautare si selectie manuala a restaurantului. Utilizarea datelor de localizare se va realiza cu consimtamantul expres al dumneavoatra ( de exemplu, in Aplicatia de mobile veti permite accesul localizarii conform configuratiilor telefonului dumneavostra; va trebui sa activati, de exemplu “Foloseste locatia mea”). Veti fi responsabil pentru introducerea adreselor corecte pentru colectare si/sau livrare. In aceasta privinta, Pizza Hut nu va accepta nicio responsabilitate pentru erorile sau omisiunile in furnizarea unor astfel de adrese de catre utilizatori sau in alegerea gresita a restaurantului pentru a ridica comanda.

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe aceste website-uri si pe aplicatia de mobile este deținut de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe aceste website-uri si de pe aplicatia de mobile nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. Conținutul acestor website-uri, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe acestea sau pe aplicatia de mobile website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu aceste website-uri ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website- urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de American AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A prin intermediul website-urilor sau a aplicatie de mobile într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: [email protected].

Politica de confidențialitate

Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-urilor si aplicatiei de mobile, disponibile pe website-uri si pe aplicatia de mobile, precum si ale Politicii de Confidentialitate, dispobinile pe website-uri: www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro, precum si in aplicatia de mobile.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Totodata beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.  Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la [email protected] sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență București, Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, Sector 1. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor insa depune toate efecturile in materie de securitatea datelor.

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile wesite-urilor sau in aplicatia de mobile.

Responsabilități privind produsele

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul website-urilor sau prin aplicatia de mobile, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-urilor sau aplicatiei de mobile;

2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website-uri sau pe aplicatia de mobile;

3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-urilor sau aplicatiei de mobile;

5. orice altă problemă legată de serviciile website-urilor sau aplicatiei de mobile.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website-uri sau aplicatia de mobile de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență București, Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, Sector 1, sau la adresa de e-mail [email protected].

Aceste website-uri precum si aplicatia de mobile sunt oferite în această formă fără alte garanții. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestor website-uri si aplicatiei de mobile sau ale conținutului acestora.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe aceste website-uri sau a aplicatiei de mobile, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. În cazul unor eventuale conflicte între AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Website-urile sau aplicatia de mobile nu sunt dedicate minorilor.

In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Societatea va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Conditiile aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale. Conform art. 8 din Regulamentul (UE) 2016/679,  in cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a) din respectivul Regulament, in ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Recomandăm părinţilor/tutorilor să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul de utilizare a adresei de e-mail, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară. Vă rugăm să vă asiguraţi că, înainte de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va

afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea si interactiunea cu website-urile si aplicatia de mobile, inclusiv o data cu plasarea unei comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și

Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul ori utilizatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din interactiunea sau comandarea produselor disponibile pe website-urile www.pizzahut.ro, qr.pizzahut.ro sau in aplicatia de mobile Pizza Hut.